U izradi Ulica Stjepana Zize u Rovinjskom Selu nema javne rasvjete

Prijava

Ulica Stjepana Zize u Rovinjskom Selu nema javne rasvjete (3. noc), a cini se i okolne ulice.

Ulica Stjepana Zize u Rovinjskom Selu nema javne rasvjete