Riješeno ulica je loše osvijetljena

Prijava

Ulica, Michele Fachinettia, nakon promjene ulične rasvjete ulica je loše osvijetljena.

ulica je loše osvijetljena

Odgovor

Pogledamo o ćemu je riječ.