Riješeno Ulaz u pješačku zonu

Prijava

Poštovani, danas sam tražio ulazak u pješačku zonu za prijevoz namještaja u 19 sati, rekli ste mi da je ulaz dozvoljen do 18 sati. Ako je ulaz za kamione dozvoljen do 18 sati, zašto ste dopustili vlasniku restorana BOA da ovim kamionom u 20 sati uđe u pješačku zonu za prijevoz građevinskog materijala?

Ulaz u pješačku zonu

Odgovor

Provjerimo način ulaska i po potrebi sankcioniramo. Hvala vam.