Riješeno Uklonjen puknuti bor

Prijava

Uklonjen puknuti bor uz plažu u pakr-šumi Zlatni rt.

Uklonjen puknuti bor