Riješeno Uklanjanje suhih grana

Prijava

U tijeku je uklanjanje suhih grana na crnikama. Šteta nastala od hrastovog prstenara.

Uklanjanje suhih grana