Riješeno Uklanjanje srušenog bora - Punta Corrente

Uklanjanje srušenog bora - Punta Corrente

Danas se uklanja još jedan bor na Punta Corrente koji se noćas srušio na stazu.