Riješeno Uklanjanje srušenih borova

Uklanjanje srušenih borova

Uslijed obilnih kiša došlo je do izvaljivanja nekoliko borova u Kuvima i park šumi Punta Corrente.