Riješeno U uvali valfaborsa opet puno brodova koji idu preko linije

Prijava

U uvali valfaborsa opet puno brodova koji idu preko linije i ugrožavaju kupace i uništavaju prirodu.

U uvali valfaborsa opet puno brodova koji idu preko linije

Odgovor

Hvala. Lučka kapetanija je obaviještena.