Riješeno U uvali Val De Lesso / Borik, privatno je postavljen video nadzor na javnu povrsinu i snima setnicu

Prijava

U uvali Val De Lesso / Borik, privatno je postavljen video nadzor na javnu povrsinu i snima setnicu (niti na dnevnom svjetlu, a kamoli noci kada ekran nema osvjetljenje).

U uvali Val De Lesso / Borik, privatno je postavljen video nadzor na javnu povrsinu i snima setnicu

Odgovor

Ok.