Riješeno U ulici Riccardo Daveggia 18 treba popraviti lampu

Prijava

U ulici Riccardo Daveggia 18 treba popraviti lampu.

U ulici Riccardo Daveggia 18 treba popraviti lampu

Odgovor

Popravimo