Riješeno U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se

Prijava

U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se ,potrebno sanirati, dolje je ulica.

U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se

Odgovor

interveniramo