U izradi U ulici 43. istarske divizije rasvjetno tijelo postavljeno između kućnog broja 14 i 16 i nadalje je neispravno i gasi se

Prijava

U ulici 43. istarske divizije rasvjetno tijelo postavljeno između kućnog broja 14 i 16 i nadalje je neispravno i gasi se, premda status prijave upućene još 06.07.2020. promijenjen je sada u riješeno. Zamolite Miramare da prođe i riješi problem.

U ulici 43. istarske divizije rasvjetno tijelo postavljeno između kućnog broja 14 i 16 i nadalje je neispravno i gasi se

Odgovor

Da hvala.