Riješeno U Savičentskoj ulici broj 9 ne radi javna rasvjeta

Prijava

U Savičentskoj ulici broj 9 ne radi javna rasvjeta.

U Savičentskoj ulici broj 9 ne radi javna rasvjeta