Riješeno U Rovinjskom Selu se i dalje parkira na nogostupima

Prijava

U Rovinjskom Selu se i dalje parkira na nogostupima.Nekoliko je prijava dostavljeno ali nitko ne reagira.Djeca idu u skolu po cesti a ne po nogostupu.Isto vrijedi i za majke s kolicima.Do kada?Dok netko ne nastrada?Hvala na brizi za našu djecu...

U Rovinjskom Selu se i dalje parkira na nogostupima

Odgovor

Pojacamo nadzor.Isto ili slično je svugdje u gradu a u Selu oduvijek,.sa slieke je vidljivo da je nogostup s lijeve strane slobodan. Molimo da se obratite vašem Mjesnom odboru.Prijedlozi stupića ili sličnih zapreka bili bi riješenje.