Riješeno U Rovinjskom Selu kraj Škole ponovno se koristi proširenje za parking te nam ometa izlaz iz ulice

Prijava

U Rovinjskom Selu kraj Škole ponovno se koristi proširenje za parking te nam ometa izlaz iz ulice...da li postoji mogucnos postaviti znak zabrane parkiranja?

U Rovinjskom Selu kraj Škole ponovno se koristi proširenje za parking te nam ometa izlaz iz ulice

Odgovor

Hvala. Interveniramo.