Riješeno U parkiću kod tržnice isčupana je cijev za navodnjavanje

Prijava

U parkiću kod tržnice isčupana je cijev za navodnjavanje

U parkiću kod tržnice isčupana je cijev za navodnjavanje

Odgovor

Popraviti cemo

Hvala