Riješeno U fazi provjere

Prijava

Otpad pokraj kontejnera.

U fazi provjere