Riješeno U dječjem parku Valdibora razbijena metalna drška

Prijava

U dječjem parku Valdibora razbijena metalna drška, zbog sigurnosti djece, moli se što hitniji popravak!

U dječjem parku Valdibora razbijena metalna drška

Odgovor

Popravljeno.