Riješeno U dječjem igralištu su ponovno razbijeni spojevi sajli i vrhovi sajli su potencijalna opasnost za djecu

Prijava

U dječjem igralištu su ponovno razbijeni spojevi sajli i vrhovi sajli su potencijalna opasnost za djecu

U dječjem igralištu su ponovno razbijeni spojevi sajli i vrhovi sajli su potencijalna opasnost za djecu

Odgovor

Damo nalog za sanaciju.