Riješeno Trg vrata Valdibore konstantno prljav

Prijava

Trg vrata Valdibore konstantno prljav mi stanari redovito plaćamo naše dažbine objasnite zašto plaćamo ??!!

Trg vrata Valdibore konstantno prljav

Odgovor

Očistiti ćemo. Situacija nije alarmantna pa nije niti potrebno da se nervirate.Vaša slika sve govori o svemu....