Riješeno Trebalo češče čistiti odvodne šahtove

Prijava

Ulica Laco Sercio i dalje pliva dok pada kišica loše održavanje prometnica kako ste napomenuli da če se nastojati riješiti problem pretpostavljam da bi ovaj dio prometnice trebalo češče čistiti odvodne šahtove,voda koja se zadržava na kolniku je poprilično visoka vozila moraju priječi na suprotni trak kako bi je zaobišli.Ako je moguče malo temeljitije pristupiti ovom problemu,hvala vam.

Trebalo češče čistiti odvodne šahtove

Odgovor

Hoćemo. Hvala vam.