Riješeno Trebalo bi isprazniti kantu sa staklenim otpadom

Prijava

Poštovani. Trebalo bi isprazniti kantu sa staklenim otpadom koja ove godine još nije pražnjenja iako se nalazi uz cestu. Hvala!

 Trebalo bi isprazniti kantu sa staklenim otpadom

Odgovor

Isprazniti cemo prema Planu odvoza. Hvala vam.