Riješeno Treba ukloniti iz Carere ove grdosije od držača

Prijava

Treba ukloniti iz Carere ove grdosije od držača.

Treba ukloniti iz Carere ove grdosije od držača

Odgovor

Uklonimo