Riješeno Treba stati na kraj divljanju po Pustoj i postaviti ležečeg policajca

Prijava

Treba stati na kraj divljanju po Pustoj i postaviti ležečeg policajca

Treba stati na kraj divljanju po Pustoj i postaviti ležečeg policajca

Odgovor

Za navedenu prometnicu postoji prometni elaborat na koji je Mup dao potrebitu suglasnost i gdje je brzina ograničena na 20 km/h.