Riješeno Treba počistiti šaht i cestu

Prijava

Treba počistiti šaht i cestu.

Treba počistiti šaht i cestu

Odgovor

Pocistiti cemo

Hvala vam