Riješeno Tko je dozvolio ovu kriminalnu devastaciju šume uz pribalje šetnjica Polari-Veštar?

Prijava

Tko je dozvolio ovu kriminalnu devastaciju šume uz pribalje šetnjica Polari-Veštar?

Tko je dozvolio ovu kriminalnu devastaciju šume uz pribalje šetnjica Polari-Veštar?

Odgovor

Zahvat je u skladu s izdanim dozvolama i suglasnostima.