Riješeno Svijetlo ne svijetli

Prijava

Svijetlo ne svijetli. Prema kucnom broju 25

Svijetlo ne svijetli

Odgovor

Popravimo