Riješeno Sve veće rupe

Prijava

Rupe sve više Lp

Sve veće rupe

Odgovor

Hvala. Sanirano kod Muzeja.