Riješeno Svakodnevno parkiranje vise vozila i blokiranje prolaza

Prijava

Svakodnevno parkiranje vise vozila i blokiranje prolaza. Dva znaka stoje zabrane parkiranje koje prometni redari svakodnevno ne uočavaju barem ih onda uklonite i postavite naplatu.

Svakodnevno parkiranje vise vozila i blokiranje prolaza

Odgovor

Nadziremo i sankcioniramo.