Riješeno Sufinanciranje sanacije azbestnih krovova

Prijedlog

Poštovani, pokrenite opet ovakvu akciju i financijsku pomoć ... ima nas zainteresiranih.

Opaska:

Postoje i tehnike sanacije takvih krovova farbanjem istih.

Sufinanciranje sanacije azbestnih krovova

Odgovor

Akcija traje konstantno putem Komunalnog servisa. Javite se u ured g. Rudan.

Što se tiče planiranog projekta sufinanciranja zamjene pokrova koji sadrže azbest, u pripremi je natječaj koji će biti objavljen uskoro. Sve informacije biti je objavljene putem javnih medija i na službenim internetskim stranicama.