Riješeno Stoji u vatrogasnom prilazu

Prijava

Stoji u vatrogasnom prilazu, Borik!

Stoji u vatrogasnom prilazu