Riješeno Stjepana Žiže kod brojeva 61-67 glasni šahtovi

Prijava

Rovinjsko Selo, Stjepana Žiže kod brojeva 61-67 glasni šahtovi, min 3 kom

Stjepana Žiže kod brojeva 61-67 glasni šahtovi

Odgovor

Poštovani,

Pregledati ćemo i otkloniti nedostatak.

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.