Riješeno Štakori

Prijava

Na području Cisterne štakori trče među kupacima. Potrebno je izvršiti hitnu deratizaciju.

Štakori

Odgovor

Područje Cisterene spada u obalno područje vrlo visoke zaštite i pod upravom Natura Histrica.U prirodi nije predviđeno provoditi mjere deratizacije.