Riješeno Stajalište na turnini

Prijava

Pozz “autobusno stajalište “na gripolama izmedju dva zavoja , autobus na sred ceste iskrca rijeci i onda ruski rulet prelaska jer od autobusa ne vide dal itko dolazi sa strane turnine !!!!! Mislim da je prioritet proširiti stajalište da se autobus makne sa ceste i neka obilježja da djeca sigurno pretrče cestu (glava u torbi ) Da nisamvidio nebi vjerovao

Stajalište na turnini

Odgovor

Tijekom slijedece godine u planu je izgradnja ugibalista za bus.