Riješeno Šta se dešava sa ovim gradom?

Prijava

Pozdrav, šta se dešava sa ovim gradom????

Šta se dešava sa ovim gradom?

Odgovor

Bespravna gradnja i nepoštivanje propisa koji su u nadležnosti DRŽAVNOG INSPEKTORATA A NE GRADA ROVINJA. Svi radovi su uredno istog dana prijavljeni državnom inspektoratu, građevinsk ainspekcija i nadležnom konzervatorskom uredu u Puli.