Riješeno Srusila se fasada kod restorana Giannino

Prijava

Srusila se fasada kod restorana Giannino

 Srusila se fasada kod restorana Giannino

Odgovor

komunalno redarstvo će obići lokaciju i sastaviti zapisnik vlasnicima zgrade.