Riješeno Spajanje na gradsku kanalizaciju

Prijava

Kako je moguće da se neki mogu spojit na gradsku kanalizaciju a neki ne. U vičanima?

Spajanje na gradsku kanalizaciju

Odgovor

Poštovani,

Nakon predavanja zahtjeva za priključak i obrade zahtjeva šalju se Odluke o priključenju i Ugovori na adresu vlasnika. Potpisane primjerke ugovora molimo dostaviti na našu adresu. Nakon potpisa ugovora možete se u roku od 6 mjeseci spojiti na kanalizaciju te Vas molimo da nas obavijestite o spajanju. Većina zahtjeva za predio Vičani je obrađena i Ugovori i Odluke će narednih dana stizati na adrese građana tog dijela R.Sela. Ukoliko vas zanima neka pojedinost ili status zahtjeva obratite nam se na našu adresu pismenim putem, emailom ili telefonskim pozivom. Za status zahtjeva za priključak pripremite podatke o vlasniku

Hvala, uz pozdrav,

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.