Riješeno Smrdljive bačve

Prijava

Poštovani, šta ove bačve smrdljive nečete maknuti one prve ste makli a ove smrdljive več par godina stoje tu, sramota za Rovinj šampion turizma, a rekli ste 21. 07 da čete riješiti još su tu

Smrdljive bačve

Odgovor

Mreže, brodice, ribari su dio pomorske tradicije Rovinja i kao takve i dio turističkog imagea grada. Hvala.