Riješeno Smije li ulicom G. Tartinija prolaziti ovakav kamijon i ulazit u rasadnik?

Prijava

Smije li ulicom G. Tartinija prolaziti ovakav kamijon i ulazit u rasadnik ???

Smije li ulicom G. Tartinija prolaziti ovakav kamijon i ulazit u rasadnik?

Odgovor

Poštovani, obavještavamo Vas da je ulica G.Tartini javna prometnica na kojoj prema postojećoj prometnoj signalizaciji nije zabranjen promet teretnim vozilima.