Riješeno Smece nositi sa sobom

Prijava

plaza Gustinja...nema smeca na plazi...ali je ostavljen na pocetku parkinga, bilo bi dobro staviti natpis: smece nositi sa sobom

Smece nositi sa sobom

Odgovor

Pokupiti ćemo. Ova slika je iskaz kulture, nažalost.