Riješeno Smeče nije sve pokupljeno i kontejneri pušteni razbacani

Prijava

Smeče nije sve pokupljeno i kontejneri pušteni razbacani. Parking Trg na Križu

Smeče nije sve pokupljeno i kontejneri pušteni razbacani

Odgovor

Pokupljeno. Isprike.