Riješeno Skliski mramorni rub

Prijava

Okolo malog bazenčića (fontane) postavili ste skliski mramor. 

Mramor je praktički uvijek mokar i djeca neprestano opasno padaju.

Predlažemo da postavite isti mramor kao i na stepenicama (hrapavi), ili trake za spriječavanje klizanja.

Skliski mramorni rub