Riješeno Saniranje fasade Općine

Prijava

Poštivani, kako se ovih dana sanira fasada sa prednje strane Općine, bilo bi lijepo kada bi se sanirao i zadnji dio zgrade u ulici Iza Kasarne kod Hotela Adriatic s obzirom da komadi padaju po ulici. Lp

Saniranje fasade Općine

Odgovor

Zadnji dio je pregledan i za sada je procijena da se isti do ljeta neće sanirati iako se slažemo da je i taj dio vrlo brzo potrebno sanirati. Hvala vam. U predmetnoj ulici sanirati ćemo krov jedn enaše zgrade a druge godine i  fasade.