Riješeno Sanirana plaža Monte i postavljene plutajuće barijere

Sanirana plaža Monte i postavljene plutajuće barijere