Riješeno Sanacija udarnih rupa

Sanacija udarnih rupa

Aktivnosti na sanaciji udarnih rupa i mrežastih oštećenja na asfaltima duž prometnica na području grada