Primljeno Sanacija rupa

Prijava

Prijava poslana 5.7.22. još ništa nije urađeno po pitanju rupa na ulazu zgrade F.Iskre 1Rovinj.Poslali ste Rubiniju na znanje gdje stoji primljeno.Ovo Rubini nije radio već Grad pa molim iste da se napravi sanacija prema propisima, a ne aljkavo kao do sada.Kao što vidite stavljen je kamen na rupu da netko ne slomi nogu.U slučaju nekog većeg pada ili ostećenja osobe slijedi tužba Gradu i izvođaču (Vi dobro znate kome). Ugodan ostatak godišnjeg odmora.

Sanacija rupa