Riješeno Sanacija puta

Prijava

Cesta koja vodi do kuća: Monsena 7 a, b, c, d i e nije niti za voziti niti za hodanje. Hvala

Sanacija puta

Odgovor

zona nije predviđena za stanovanje