Riješeno Sanacija pontona

Prijava

Sanacija mostova između Villas Rubina i Polara.

Sanacija pontona

Odgovor

Uskoro cemo rijesiti