Riješeno Sanacija plaže Baluota

Prijava

Završena je II. faza sanacija plaže Baluota, Uređeni potporni zidovi, parter te osigurana stepeništa.

Sanacija plaže Baluota