Riješeno Sanacija dječjeg igrališta Valdibora

Sanacija dječjeg igrališta Valdibora

Koristimo priliku da informiramo sve naše roditelje i sugrađane da se tobogan  stalno lomi zbog lošeg materijala, jer više nema pravih dijelova za popravak, i svaki popravak rezultira time da u jakom kratkom roku popuca spust.

Stoga je Grad odlučio da će se tobogan ukloniti, tj. da se neće vraćati stari spust. (nažalost na tržištu nema zamjenskih za tu visinu i dimenziju igrališta)

Sprava i dalje ostaje funkcionalna kao penjalica, samo će se sa jedne strane gdje je bio tobogan dodati 2 reda gumene obloge.

Na mjestu gdje je završavao spust staviti će se nova igračka tunelić, koja je već kupljena.